Membership

Membership Basic
199,000đ

499.000đ

✅ Được đăng ký 5 khóa học dưới 100,000đ
✅ Sau 7 ngày nếu không đăng ký hết 5 khóa thì lượt đăng ký miễn phí còn lại sẽ bị mất.
✅ Khóa học đã đăng ký sẽ được sở hữu trọn đời
Đăng ký
Membership Gold
999,000đ

1.999.000đ

✅ Mỗi ngày được đăng ký 3 khóa học, liên tục trong vòng 6 tháng
✅ Cho phép đăng ký khóa học dưới 150,000đ
✅ Được tặng miễn phí 2 khóa học 199k
Đăng ký